Opdracht: Regisseur en adviseur op gebied van multidisciplinaire ketenzorg

Opdracht

Wanneer?
1 maart 2016  – 1 juni  2018

Over deze opdracht
Vanuit het motto ‘Sterke zorg regel je samen’ werken binnen het Knooppunt Ketenzorg eerstelijnsprofessionals uit de regio Zuid-Holland Noord samen aan regionale ketenzorgprogramma’s. Door goede afspraken, korte lijnen en uniforme werkwijzen – vastgelegd in zorgprotocollen – ontstaat een soepel lopende zorgketen en minder overlap in zorgtaken. Dankzij gebruiksvriendelijke en actueel gehouden producten blijft de eerstelijnszorg up-to-date en is naadloze aansluiting op de ziekenhuiszorg mogelijk. Het resultaat: kwalitatief goede, betaalbare en voorspelbare zorg voor de patiënt en zorgprofessional. Op maat en dichtbij. De programmacommissie geeft bestaande werkgroepen op gebied van bijvoorbeeld diabetes of COPD inhoudelijke kaders en toetst de door hen opgeleverde ketenzorgprogramma’s en transmurale afspraken. Vanuit haar inhoudelijke deskundigheid heeft de commissie ook een beleidsadviserende rol naar het bestuur en bewaakt zij de samenhang tussen de ketenzorgprogramma’s. Binnen dit ‘project’ trad ik op als adviseur en voerde ik het programmamanagement uit. Op sommige onderdelen had ik ook de rol van projectleider en veel coördinerende en aanjagende taken. Ik ondersteunde het bestuur en de programmacommissie van Knooppunt Ketenzorg en zorgde samen met de betrokken zorgverleners voor verdere ontwikkeling van producten, activiteiten en samenwerking.

Resultaat

Knooppunt Ketenzorg is door mij stevig neergezet als organisatie en inhoudelijke motor op gebied van ketenzorg. Er zijn 8 ketenzorgprogramma’s ontwikkeld en deze worden regelmatig geactualiseerd. De samenwerking tussen eerste en tweede lijn is geintensiveerd en er wordt gezamenlijk gewerkt aan het bieden van goede en betaalbare transmurale zorg. In bijgaand artikel blik ik terug op mijn bijdrage aan Knooppunt Ketenzorg.

Feedback:

Ferdinand Oppenhuizen
Ferdinand Oppenhuizen
betrouwbaar
Read More
Lizzy’s inzet betekent een hoge mate van kwaliteit en betrouwbaarheid. Met haar krijgen projecten écht toegewijde ondersteuning en neemt de kans van slagen sterk toe. Ze heeft altijd het overzicht, neemt uitbreide en brede kennis mee en weet met veel tact haar doel te bereiken.