Opdracht: Projectleider Toezicht en Controle Wmo en Jeugdwet in de Regio Centraal Gelderland

Opdracht

Wanneer?
6 november 2017 – 10 januari 2018

Over deze opdracht
Deze pilot is in november 2017 van start gegaan en via SV Land ben ik als projectleider aangetrokken. In november en december 2017 heb ik met een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van de regiogemeenten gewerkt aan het proces van toezicht en controle. Het doel van de pilot was om inzicht te krijgen in welke zaken regionaal en/of lokaal worden uitgevoerd en/of ingericht. Tevens zal verbinding gemaakt moeten worden met instrumenten en functies (zoals toezichthouders) die gemeenten al georganiseerd hebben. De pilot is daarnaast bedoeld om ervaring op te doen met toezicht en controle en het gezamenlijk oppakken van signalen op het gebied van kwaliteit of onrechtmatigheid. 

Resultaat

  • Inventarisatie van de stand van zaken op gebied van beleid en uitvoering naleving binnen de verschillende gemeenten
  • Nadere verkenning en concretisering van de afbakening taken en bevoegdheden lokaal en regionaal
  • Nadere verkenning en concretisering van de rollen, taken en verantwoordelijkheden (regievraagstuk)
  • Nadere verkenning en concretisering van de kwaliteit en rechtmatigheid met of zonder onderscheid tussen Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB)
  • Ervaring opdoen met signalen en ontwikkelen voorstel (werk)proces
  • Bouwstenen voor beleid
  • Advies en aanbevelingen