Opdracht: Projectleider Hof van Leijh

Opdracht

Wanneer?
Vanaf 1 juli 2017  –  oplevering na de zomer 2020

Over deze opdracht
In Haarlem hebben Elan Wonen, Zorgbalans, Dock en SIG in het kader van de doelstelling van langer zelfstandig wonen, de handen ineengeslagen. Elan Wonen is eigenaar van het bouwkavel waarop het project Hof van Leijh aan de Schipholweg te Haarlem gerealiseerd wordt. In de ontwikkelvisie heeft Elan geformuleerd dat zij woningen en voorzieningen voor mensen met een ondersteuningsbehoefte, onder meer voor ouderen, willen gaan realiseren. Ik ben projectleider voor de maatschappelijke samenwerking en het samen met de partners invulling geven van dit woon-zorg-concept.

Resultaat

  • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
  • Start van de bouw aan de Schipholweg te Haarlem
  • Proces van woningtoewijzing bepaald
  • Werving van potentiële bewoners opgezet
  • Communicatie: folder, nieuwsbrieven, berichten
  • Bezoek van Minister Hugo de Jonge op 15 februari 2019
  • Communicatie: folder, nieuwsbrieven, berichten
  • Communicatie: folder, nieuwsbrieven, berichten

Feedback:

Rob Huijsmans
Rob Huijsmans
Read More
Lizzy brengt de juiste mensen bij elkaar, ze durft zich te verbinden aan ambitieuze doelen en helpt om ze te realiseren met elkaar!
Anita van Luit
Anita van Luit
Read More
Lizzy is een projectleider die maatschappelijke en zakelijke partners goed bij elkaar weet te brengen. Goede procesbegeleider en sterk in het vastleggen van afspraken en deze monitoren, waarbij iedereen op een prettige manier aan boord gehouden wordt.
Previous
Next

Gerelateerde informatie