Opdracht: Projectleider binnen Aanpak Zorg voor mensen met verward gedrag

Opdracht

Wanneer?
19 juni 2018 – 26 februari 2019

Over deze opdracht

Doel van het totale project is om een sluitende aanpak rond zorg voor personen met verward gedrag te realiseren. Het doel van dit deelproject is het maken van een plan van aanpak dat flexibel werken, wonen en leven mogelijk maakt, het verstevigen van de mantelzorgondersteuning, onderzoeken of meer passende (flexibele) begeleiding en ondersteuning nodig is, het verbinden van zorg en begeleiding vanuit Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en inzichtelijk maken van de keten. Hierbij gaat het om regels, gemaakte afspraken tussen organisaties, beschikbaar en nieuwe aanbod etc.

Resultaat

  • Ontwikkeling van stroomschema voor signalen en meldingen en het oppakken daarvan
  • Voorstellen voor versterking van de ketenaanpak en betrekken van partners zoals huisartsen(post)
  • Begeleiding werksessie over inrichting advies- en meldpunt
  • Voorstel voor inrichting van een advies- en meldpunt verward gedrag/niet accuut
  • Aanvraag ZonMW subsidie voor een advies- en meldpunt verward gedrag/niet accuut

Binnen deze opdracht heb ik samen met de wijkfunctionaris Zorg en Veiligheid gezorgd voor een stroomschema en een voorstel voor een meer soepel functionerende keten van begeleiding, behandeling en zorg vanuit Wmo, GGZ en Verslavingszorg. Ik heb met verschillende partijen gewerkt aan versterking van de keten o.a. door het formuleren van een voorstel voor mensen die lastig te plaatsen zijn en daardoor tussen wal en schip dreigen te raken. Tenslotte hebben we een voorstel voor inrichting van een advies- en meldpunt verward gedrag/niet acuut geschreven.