Opdracht: Beleid en aanpak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Wanneer?
1 juli 2016 – 1 november 2017

Over deze opdracht
Binnen de regionale samenwerking met Delft, Westland en Pijnacker-Nootdorp ontwikkelden we een visiedocument en een uitvoeringsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook hield ik me samen met collega’s vanuit veiligheid bezig met de aanpak verwarde personen, bemoeizorg en OGGZ en nam ik tijdelijk het beleidsterrein van huiselijk geweld en kindermishandeling voor mijn rekening.

Resultaat

  • Regionale Visie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
  • Uitvoeringsplan BW/MO
  • Voorstel en draagvlak voor lokale implementatie

Feedback:

Jan Braam
Jan Braam
Uistekend
Read More
“Inhoudelijk heel sterk en breed georiënteerd. Lizzy is bekend met en heeft ervaring in het hele sociaal domein en aanpalende domeinen. Met haar charme en deskundigheid is ze in staat onafhankelijk te opereren en heeft tegelijkertijd het vermogen managers en bestuurders uitstekend te ondersteunen en te adviseren. Ze heeft een prima ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Ze is in staat zelfstandig te functioneren maar is ook een echte teamplayer.”