Opdracht: Beleidsadviseur Gezondheid en Huiselijk Geweld (inclusief GGD en Veilig Thuis)

Wanneer?
1 juli 2016 – 1 november 2017

Over deze opdracht
Vanaf juli 2016 werd ik verantwoordelijk voor het gezondheidsbeleid en voerde regie over het actieprogramma gezondheid met speerpunten als alcoholmatiging, voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en gezonde & veilige school.

In de regio Haaglanden werkten we samen aan de herijking van de gemeenschappelijke regeling GGD. Vanuit de wens van meer transparantie, heldere afbakening in taken en verantwoordelijkheden en een grotere sturing op prijs en kwaliteit, werd dit een intensief traject. Er is een nieuwe gemeenschappelijke regeling ontworpen waarbinnen zowel GGD als Veilig Thuis als aparte uitvoeringsorganisaties met een eigen begroting en takenpakket zijn ondergebracht.

Resultaat

  • Actieprogramma Gezondheid
  • Uitvoering van verschillende acties
  • Herijking gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis

Feedback:

Jan Braam
Jan Braam
Uistekend
Read More
“Inhoudelijk heel sterk en breed georiënteerd. Lizzy is bekend met en heeft ervaring in het hele sociaal domein en aanpalende domeinen. Met haar charme en deskundigheid is ze in staat onafhankelijk te opereren en heeft tegelijkertijd het vermogen managers en bestuurders uitstekend te ondersteunen en te adviseren. Ze heeft een prima ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Ze is in staat zelfstandig te functioneren maar is ook een echte teamplayer.”