Voor de gemeente Midden-Delfland heb ik verschillende opdrachten uitgevoerd. Hieronder leest u meer over de inhoud hiervan. 

Herijking beleid Schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Beleid en aanpak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Beleidsadviseur  gezondheid en huiselijk geweld (inclusief GGD en Veilig Thuis)