Opdracht: Coördinator bij Het Landelijk Opleidingscentrum aanpak Kindermishandeling (het LOCK, via Kenter Jeugdhulp)

Opdracht

Wanneer?
maart 2018 – maart 2019

Over deze opdracht
Het LOCK organiseert deskundigheidsbevordering (trainingen, workshops), congressen en symposia gericht op de aanpak van kindermishandeling en de behandeling van getraumatiseerde kinderen. Als coördinator heb ik diverse werkzaamheden: van inhoudelijke ontwikkeling van opleidingen, het coördineren van de organisatie van opleidingsactiviteiten en het bijhouden van actuele ontwikkelingen tot het provinciaal positioneren van het LOCK.

Resultaat

  • Opzet van jaarplan en begroting 2019
  • Stakeholdersanalyse en voorstel voor marktbewerking
  • Formuleren van aanbod op gebied van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandelingm trauma en gespreksvoeringsvoering
  • Bijdrage aan een stevigere positionering van Het LOCK
  • Allerhande activiteiten in de organisatie van opleidingen op gebied van kindermishandeling

Feedback:

Margot van der Wart
Margot van der Wart
Read More
Lizzy heeft een jaar Het LOCK (Landelijk Opleidings Centrum Kindermishandeling) ondersteund in de transitie naar dichterbij Kenter Jeugdhulp en de regio Noord Holland. De natuurlijke, contentieuze wijze waarop Lizzy werkt, gekoppeld aan nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen kenmerken haar stijl van werken. Denken in mogelijkheden en kansen hebben bijgedragen aan de ontwikkelingen. Haar kritische blik heb ik gewaardeerd in onze prettige samenwerking.