Opdracht: Analyse dementieketen en verdere ontwikkeling Sociale Benadering Dementie

Opdracht

Wanneer?
Vanaf maart 2020

Over deze opdracht
Vanwege de grote uitdaging door de groei van het aantal ouderen en het tekort aan zorgpersoneel, zoekt Zorgbalans naar (duurzame, nieuwe, andere) manieren om mensen met dementie en hun naasten van goede zorg te kunnen blijven voorzien. Binnen deze opdracht maken we inzichtelijk hoe de zorg voor mensen met dementie op dit moment is belegd. We evalueren samen met betrokkenen de huidige dementieketen en ontwikkelen een ‘stip op de horizon’ voor de zorg rondom mensen met dementie in 2030. Op basis hiervan willen wij komen tot een plan van aanpak om een duurzame, toekomstbestendige dementieketen te realiseren.

 

Resultaat

Feedback:

Inge Veenstra
Inge Veenstra
Fijn samengewerkt
Read More
Samenwerken met Lizzy is altijd inspirerend en verdiepend. Ze maakt zich snel nieuwe stof eigen, legt mooie verbindingen en heeft een sterke drive om vernieuwende concepten (mee) te ontwikkelen en uit te werken. Concepten en beleidsmatige uitgangspunten die realistisch zijn en duurzame ontwikkelingen ondersteunen. Lizzy levert en denkt lekker mee, zonder de cultuur en stijl van de opdrachtgever uit het oog te verliezen. Daarnaast heeft haar brede netwerk en parate kennis veel meerwaarde

Gerelateerde informatie