Opdracht: Innovatie: analyse leefstijlmonitoring

Opdracht

Wanneer?
Vanaf oktober 2020

Over deze opdracht
Voor Zorgbalans is integratie van technologie in de zorgprocessen  gericht op het toevoegen van waarde voor cliënten en medewerkers. Experimenteren met de inzet van technologie staan hoog op de strategische agenda, evenals het besef dat deze ontwikkeling echt nodig is. Grootschalig gebruik kan leiden tot meer eigen regie, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners. Versnellen van het inbedden van zorgtechnologie in onze zorgprocessen is dan ook een essentiële stap. Voor Zorgbalans maak ik een analyse op gebied van leefstijlmonitoring,.

 

Resultaat

Feedback:

Inge Veenstra
Inge Veenstra
Fijn samengewerkt
Read More
Samenwerken met Lizzy is altijd inspirerend en verdiepend. Ze maakt zich snel nieuwe stof eigen, legt mooie verbindingen en heeft een sterke drive om vernieuwende concepten (mee) te ontwikkelen en uit te werken. Concepten en beleidsmatige uitgangspunten die realistisch zijn en duurzame ontwikkelingen ondersteunen. Lizzy levert en denkt lekker mee, zonder de cultuur en stijl van de opdrachtgever uit het oog te verliezen. Daarnaast heeft haar brede netwerk en parate kennis veel meerwaarde

Gerelateerde informatie