Opdracht: Adviseur Positief Gezond Werkgeverschap

Opdracht

Wanneer?
Vanaf eind september 2020 tot 1 juli 2021

Over deze opdracht
Positief Gezond Werkgeverschap is het geheel aan diensten en tools vanuit het perspectief van werkgevers dat iPH en Aig met hun samenwerkingspartners aanbieden aan klanten (bedrijven/organisaties en/of brancheverenigingen). iPH en Aig voldoen hiermee aan het algemene uitgangspunt van het breed verspreiden van het gedachtegoed Positieve Gezondheid in Nederland.

Met Positief Gezond Werkgeverschap wordt invulling gegeven aan de aanhoudende vraag uit het bedrijfsleven om het gedachtegoed toegankelijk te maken voor gebruik op de werkvloer. Er is marktpotentieel. We ervaren dat positieve gezondheid, de brede benadering van gezondheid, goed aanslaat bij werkgevers. De vanuit iPH bestaande trainingen en tooling (en de doorontwikkeling daarvan) is een belangrijke aanvulling en meerwaarde in de bestaande markt van HR en gezondheidsbeleid.

 

 

Resultaat