Opdrachtgevers

NIEUWE SAMENWERKINGSVORMEN – PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGEMENT – INTERIM-
OPDRACHTEN

 

Adviseur Zorgbalans

Kwartiermaker
Financieel Fit Den Helder

Adviseur, projectleider en trainer Positieve Gezondheid

Verkenning samenwerking Zorgbalans en huisartsencoöperatie Zuid-Kennemerland

Zorg zoals de Westfries het wil

Projectleider Meer Tijd voor de Patiënt West-Friesland

Verkenning regionale zorgcentrale Noord-Holland Noord

Programmamanager sociaal en medisch domein Noord-Holland Noord
Netwerk Noordkop Gezond voor elkaar & trainer positieve gezondheid

Regio Centraal Gelderland

Begeleiding en training
Hof van Leijh
Gemeente Haarlem
Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Platform Sociaal Domein IJmond
Gemeente Veenendaal
Gemeente Midden-Delfland
Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN
Knooppunt Ketenzorg
Het LOCK
SV Land
Zorgkoepel West-Friesland
Zorg Optimalisatie Noord-Holland